Turismen i Destination Kystlandet skal være mere bæredygtig – det sætter ny strategi fart på

Foto: Horsens Kommune.
dato

Destination Kystlandet, der omfatter Horsens, Hedensted og Odder kommuner, har lanceret en ny turismestrategi med fokus på bæredygtighed.

Strategien er udviklet i samarbejde med erhvervslivet i de tre kommuner og vil prioritere nye tiltag baseret på deres bæredygtighed. Over 300 virksomheder har bidraget med input til strategien, der har til formål at gavne både borgere, besøgende og erhverv i kommunerne.

Indsatsområderne i strategien omfatter attraktionskraft, sammenhæng og samarbejde, med bæredygtighed som grundfundament. Blandt initiativerne er en indsats for at gøre møde- og konferencesteder mere grønne, og Horsens har som mål at komme i top på GDS-indekset, et internationalt bæredygtighedsindeks for møde- og konferencesteder.

Strategien vil også arbejde for en ansvarlig, inkluderende turisme, der tiltrækker besøgende året rundt og beskytter natur og kulturarv.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/turismenidestinationkystlandetskalvaeremerebaeredygtig-detsaetternystrategifartpaa
Kilde: Horsens Kommune