Sol og vind skal på kommunekortet – Horsens Kommune inviterer til informationsmøde om planlægning for vedvarende energianlæg

Horsens Kommune vil udpege specifikke arealer til etablering af blandt andet vindmøller. Men hvor i kommunen kan det lade sig gøre? Det er kommunen ved at undersøge og inviterer nu offentligheden til informationsmøde om hele processen. (Foto: Horsens Kommune.)
dato

Horsens Kommune er i gang med at planlægge for vedvarende energianlæg og skovrejsning, og inviterer borgerne til at bidrage med deres input.

Kommunen vil udpege specifikke arealer til etablering af solceller, vindmøller og skov, og vil gerne have borgernes synspunkter, ideer og forslag til denne planlægning.

Borgmester Peter Sørensen understreger vigtigheden af borgernes input og åbenhed i processen.

Horsens Kommune afholder et informationsmøde den 20. februar, hvor de vil informere om, hvordan de kommende muligheds- og forbudszoner udpeges, og hvordan processen for den konkrete planlægning vil forløbe.

Foreningen Energifællesskaber Danmark vil også præsentere, hvordan man kan være aktiv som borger i den grønne omstilling.

For at deltage i mødet skal man tilmelde sig senest den 15. februar 2024.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/sologvindskalpaakommunekortet-horsenskommuneinviterertilinformationsmoedeomplanlaegningforvedvarendeenergianlaeg
Kilde: Horsens Kommune