Særlig enhed skal arbejde med rocker- og bandemiljøet i Horsens

Foto: Horsens Kommune.
dato

Fra 1. marts 2024 vil Horsens Kommune etablere en specialenhed, der skal arbejde med rocker- og bandemiljøet.

Enhedens hovedopgaver er at sikre, at borgere i disse miljøer ikke modtager offentlig forsørgelse, medmindre de er til rådighed for arbejdsmarkedet eller er på vej i uddannelse. Desuden skal enheden arbejde for at rekruttere færre unge til miljøet.

Enhedens arbejde vil også omfatte resocialiserende indsatser, som skal hjælpe borgere med at begå sig på en arbejdsplads og skabe et netværk uden for det kriminelle miljø. Der vil blive lagt vægt på tæt og kontinuerlig kontakt mellem sagsbehandleren og den enkelte borger for at mindske risikoen for tilbagefald.

Specialenheden vil fungere som sparringspartner for både interne og eksterne aktører, herunder politiet, kriminalforsorgen og psykiatrien. Borgmester Peter Sørensen udtrykker tilfredshed med de skærpede indsatser over for grupperinger involveret i kriminalitet.

Den nye enhed er inspireret af en lignende model fra Odense Kommune og er en del af budgetaftalen for 2024-2025.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/saerligenhedskalarbejdemedrocker-ogbandemiljoeetihorsens
Kilde: Horsens Kommune