Nye botilbud i Horsens: 40 nye pladser til borgere med udviklingshæmning forventes klar i 2026

Vildhestene, som er konikheste hentet i Schleswig, skal sammen med skotsk højlandskvæg være med til at sikre variation og dynamik i naturen i området mellem Nordre Strandvej og Nørrestrand. Foto: Hanne Nielsen
dato

Horsens Kommune har fået en lånedispensation på 77,5 mio. kr. til socialområdet. Det gør det muligt at bygge et helt nyt botilbud i Nørrestrand samt at lave en totalrenovering af 14 eksisterende boliger på Pagevej.

En stor og vigtig udbygning og forbedring af handicap- og psykiatriområdet er på vej i Horsens Kommune. Kommunen har netop fået tilsagn om en lånedispensation på 77,5 mio. kr. fra Social-, Bolig- og Ældreministeriets lånepulje på socialområdet. Det gør det muligt at sætte gang i både nybyggeri og renovering inden for området.

Nybyggeriet sker i Nørrestrand nord for Horsens, hvor der skal bygges et botilbud med plads til 40 borgere med udviklingshæmning. Samtidig skal 14 nuværende boliger på Pagevej igennem en totalrenovering, så de bliver omdannet til et moderne og tidssvarende botilbud.

- Jeg er virkelig glad for, at der på Christiansborg bliver sat de her puljer af, for det giver os mulighed for at skabe gode lokale tilbud og flere pladser på handicap- og psykiatriområdet. Vi har brug for ekstra pladser, hvor borgerne kan blive i deres nærområde, for vi ved, det er vigtigt, at borgerne kan blive tæt på deres familier, venner og det miljø, de kender. 77,5 mio. kr. er rigtig mange penge, og det er en del af svaret på, hvordan vi kan få lokale tilbud og en bedre økonomi på handicap- og psykiatriområdet, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Fleksibilitet og kvalitet
De nye pladser i Nørrestrand bliver fordelt, så 20 af dem er mere fleksible botilbudspladser, mens de øvrige 20 er almene handicapboliger. Kombinationen giver bedre muligheder for at imødekomme borgernes behov.

På Pagevej skal 14 boliger have et omfattende løft, så de nuværende og fremtidige beboere med psykisk sygdom får bedre fysiske rammer for deres udvikling.

- Vi har brug for ordentlige og anstændige boliger på handicap- og psykiatriområdet, og med dem kan vi bedre støtte beboerne og dermed give dem mere kvalitet i hverdagen. Vi skal samtidig sikre, at vi har boliger, som beboerne har råd til at bo i, og med lånedispensationen kan vi fastholde en husleje, som borgerne kender i dag og kan betale, siger Pernille Holm, formand for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget i Horsens Kommune.

Også Susan Gyldenkilde glæder sig over forbedringerne og udbygningen af området.

- Med det nye tilbud i Nørrestrand får vi f.eks. også rammer til at kunne tilbyde aflastning til voksne med udviklingshæmning. Med lånedispensationen kan vi komme i gang med et vigtigt løft af området, lige så snart vi har lokalplanen på plads, siger Susan Gyldenkilde, formand for Ældre- og Handicapudvalget i Horsens Kommune.

Renoveringen på Pagevej forventes at være i mål i slutningen af 2025, mens byggeriet på Nørrestrand forventes at stå klar til at tage i brug i slutningen af 2026.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/nyebotilbudihorsens40nyepladsertilborgeremedudviklingshaemningforventesklari2026
Kilde: Horsens Kommune