Nu er planen klar: Ny affaldssortering i Horsens Kommune træder i kraft til september

Foto: Horsens Kommune.
dato

Horsens Kommune indfører en ny affaldssortering fra efteråret 2024, hvor husholdningsaffald skal sorteres i 10 typer.

Dette betyder, at borgere i én-families-ejendomme vil have tre affaldsbeholdere i stedet for to fra september. Formålet er at genanvende flere ressourcer og reducere forbrænding.

Den nye ordning kræver nye sorteringsvaner, da blød plast, drikkekartoner, pap og tekstilaffald også skal sorteres. En ekstra affaldsbeholder er nødvendig for at håndtere de ekstra affaldstyper.

Fra februar vil ejendomsejere modtage information om den nye ordning via e-Boks. De nye beholdere vil være synlige på kommunens biblioteker og genbrugspladser. Der vil også være en bred informationskampagne gennem sommeren og efteråret, herunder fysiske udstillinger, sociale medier, annoncer, breve, plakater og beboermøder.

En særlig kommunikationsindsats vil være rettet mod viceværter og personale i kommunale institutioner, skoler og hjemmepleje for at vejlede børn, elever og beboere i korrekt sortering.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/nuerplanenklarnyaffaldssorteringihorsenskommunetraederikrafttilseptember
Kilde: Horsens Kommune