Horsens Kommune får 36,8 mio. kr. til historisk stort vandløbsprojekt

Foto: Horsens Kommune.
dato

Horsens Kommune har modtaget 36,8 mio. kr. i støtte fra Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen og EU til et historisk stort vandløbsprojekt, der vil genskabe Gudenåens oprindelige forløb.

Projektet, som er Danmarkshistoriens mest omfattende EU-støttede vandløbs-restaureringsprojekt, vil forbedre vandkvaliteten og vilkårene for plante- og dyreliv i Gudenåen og de tilstødende søer.

Den vestlige del af Bredvad Sø vil blive ændret til ny Gudenådal, og ca. 9 km af Gudenåen vil blive genskabt så tæt på sit oprindelige forløb som muligt. Projektet vil også genskabe det tidligere fald på Gudenåen på ca. 10 meter, hvilket er unikt i Danmark.

En nuværende dæmning i den nordlige ende af Bredvad Sø vil blive fjernet, hvilket vil give fri passage i Gudenåen og bedre betingelser for fisk. Genopretningen af Gudenåen vil også forbedre vandkvaliteten i Vestbirk Sø, Naldal Sø og Bredvad Sø, da de ikke længere vil modtage næringsrigt vand fra Gudenåen.

Horsens Kommune forventer at påbegynde anlægsarbejdet til foråret, og det vil vare frem til udgangen af 2025. Projektet er et samarbejde mellem Horsens Kommune og Naturstyrelsen.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/horsenskommunefaar36-8miokrtilhistoriskstortvandloebsprojekt
Kilde: Horsens Kommune