Flextur for 3 kr. pr. kilometer: Horsens Kommune udvider knudepunkter

Foto: Horsens Kommune.
dato

Fra den 30. juni 2024 kan borgere i Horsens Kommune nyde godt af en udvidelse af flextur-ordningen, der nu omfatter 18 knudepunkter.

Disse knudepunkter er strategisk placeret i både Horsens by og oplandet, herunder Sdr. Vissing, Brædstrup, Østbirk, Nim, Gedved, Hovedgård, Egebjerg, Lund, Hatting og Søvind. Formålet er at tilbyde en mere fleksibel og økonomisk kollektiv trafik, hvor prisen kan komme ned på 3 kr. pr. kilometer, hvis turen starter eller slutter ved et knudepunkt.

Samtidig med udvidelsen af knudepunkterne er der indført flere flexbusafgange i de nye buskøreplaner. Flexbusserne kører kun, hvis de er bestilt, hvilket reducerer antallet af tomme busser og dermed både miljøbelastning og omkostninger.

Formand for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, Rikke Christensen, understreger behovet for at gentænke den kollektive trafik for at sikre et optimalt transporttilbud til borgerne.

Kommunen vil afholde informationsmøder og samarbejde med lokale frivillige for at udbrede kendskabet til de nye muligheder.

For mere information, besøg horsens.dk/busruter og midttrafik.dk/dine-rejsemuligheder/flextur.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/nukandukoereflexturfor3krprkilometerpaaflerestraekningerendhidtil18knudepunkterplaceretbredtikommunenernetoptraadtikraft
Kilde: Horsens Kommune